จังหวัดสมุทรปราการ ถวายราชสักการะเนื่องใน ‘วันยุทธหัตถี’ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ ถวายราชสักการะเนื่องใน ‘วันยุทธหัตถี’ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ ถวายราชสักการะเนื่องใน ‘วันยุทธหัตถี’ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อปีพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศ และเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ