จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเครื่องเล่นภายในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเครื่องเล่นภายในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเครื่องเล่นภายในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นภายในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ระว่างวันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2566 เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นต่างๆ ที่อยู่ภายในบริเวณงาน โดยเน้นย้ำให้ผู้ควบดูแลเครื่องเล่นตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องเล่นต่างๆ ตามวงรอบ และหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการในส่วนของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานนั้น ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

พระสมุทรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการ ซึ่งปรากฏอยู่ในคำขวัญและตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แต่เดิมพระสมุทรเจดีย์ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับชายฝั่ง จนทำให้พระสมุทรเจดีย์เป็นพระเจดีย์ตั้งอยู่ริมน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ ทุกปีในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดสมุทรปราการจะจัดงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัด สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 แนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า หรือรถโดยสารธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ