จังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ มลฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ประจำปี 2566

โดยก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีจะเดินทางมาถึง เหล่าข้าราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การต่าง ๆ ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และในเวลา 19.00 น. เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ จากนั้นประกอบพิธีจุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพียงกัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ