จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ และพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรักและทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร นับแต่พุทธศักราช 2493 กล่าวได้ว่าบนผืนแผ่นดินไทยนี้ ไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์มิเคยเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเสียสละแม้ประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ และพระราชทานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพสกนิกรในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน สถาบันราชประชาสมาสัย โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ