จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือ เมืองละโว้ หรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง พระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆ นานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ยังความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริรวมพระชนมพรรษาได้ 56 พรรษา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ