จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุก ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุก ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุก ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกในพื้นที่

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกระดับพื้นที่ (จังหวัดสมุทรปราการ) ณ ห้องประชุมกองการศึกษาและวัฒนธรรมเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรม การเสวนา “ชนท้าย ความปลอดภัยที่ต้องบูรณาการ” โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 30 รายต่อเดือน และประมาณร้อยละ 5 เป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนท้ายรถบรรทุกหรือเฉลี่ยแล้วเกิดเหตุเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ เป็นรถจักรยานยนต์ขับชนท้ายรถบรรทุกที่จอดไหล่ทาง และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเกือบทุกราย ดังนั้น การสร้างความร่วมมือ และการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะบูรณาการ การทำงานไปพร้อมกัน ลดช่องว่างและข้อจำกัดระหว่างหน่วยงานและวางเป้าหมายเดียวกัน ในการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน

การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกระดับพื้นที่ (จังหวัดสมุทรปราการ) ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความเห็น ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเปิดพื้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการภาคการขนส่ง ในการผลักดันการดำเนินงานสู่เป้าหมายการลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกให้น้อยลง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ