จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งนำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

องค์การยูเนสโก จึงมีมติรับรองในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ยกย่องพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565-2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ