จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพ(EM)บำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด บริเวณวัดป่าเกด อำเภอพระประแดง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพ(EM)บำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด บริเวณวัดป่าเกด อำเภอพระประแดง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพ(EM)บำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด บริเวณวัดป่าเกด อำเภอพระประแดง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าเกด ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพ(EM) บำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด บริเวณวัดป่าเกด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ