จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี ( 6 เมษายน 2566) ณ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัด และเก็บผักตบชวาในคลองจรเข้ใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดจรเข้ใหญ่ เนื่องในวันจักรี (6 เม.ย.66) ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ