จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน มอบแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ณ อาคารหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2.พันตำรวจเอก สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 3.นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และ 4.นายอนุพันธ์ โรยทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ