จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนื่องในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ 2565 และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ร่วมพิธีตักบาตร โดยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยภายในบริเวณงานมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าร่วมงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้ว ยังขอให้ร่วมมือปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร กินร้อน-ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ลภัสนันท์ เหมะจุฑาภัควัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ