จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ ด้วยเพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue จัดสัมมนาระหว่างที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ