จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญหลายประการทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ อาทิ การป้องกันพระราชอาณาจักร โดยสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ปัจจุบันคืออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรี ยามว่างจากภารกิจสงครามทรงทะนุบำรุงบ้านเมือง ทางด้านศาสนา การศึกษา ศิลปะและวรรณกรรม รัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี ด้วยพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมล้น ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปกรรมของชาติ ตลอดรัชสมัยของพระองค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ