จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และพระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตามที่ได้มีกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในสนามสอบทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15-17กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 จำนวน 214 ราย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ