จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.40 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับปฏิทินหลวง รูปเล่มเป็นหน้าปกสีเหลือง ด้านบนมีพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และมีข้อความว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ด้านในประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่เต็มไปด้วยประโยชน์และความรู้ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ ตารางปฏิทินย่อ ตารางวันเดือนปี อุปราคา วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันสำคัญของประเทศที่มีความสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันพระบรมราชสมภพและวันพระราช สมภพพระบรมวงศ์ วันประสูติพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และวันสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีจีน เป็นต้น โดยหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ