จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งแจกของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผู้ปกครองพามาร่วมงาน โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของนายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ ได้แก่ “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ภายในบริเวณงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมออกร้านแจกอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน นอกจากนั้น ยังมีการเล่นเกมส์การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงจากเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด การจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ดีงามและสร้างสรรค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ