จังหวัดสมุทรปราการ จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบผ้าไตรแก่นาคในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในพิธี ทั้งนี้จะอุปสมบทเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ