จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ลดเลิกอบายมุข เสริมสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มปีใหม่ 2566 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ