จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบสในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่าง 08.00 – 17.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (BIG DAY) ได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมเปิดสปอร์ตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมั่นใจและเชื่อมั่นในการการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ และใช้สิทธิของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”