จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแสดง รำวงมหาดไทย เผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแสดง รำวงมหาดไทย เผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแสดง รำวงมหาดไทย เผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับชมการแสดง เพลง“รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ณ ลานกิจกรรมงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเมือง ร่วมแสดง เพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี ในปี 2565 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด จัดการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพลง“รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้นำชุดการแสดงของผู้เข้าร่วมประกวดฯ มาแสดงภายในงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับชมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ