จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระกุศล จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี พระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งพิธีดังกล่าวชาวพุทธเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาว เป็นมงคลในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ