จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

      วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลตำรวจตรี วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ พร้อมทั้งข้าราชการ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดบางพลีน้อย และใส่ทรายอะเบทในอ่างน้ำ โดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย ภายหลังเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบางพลีน้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนในชุมชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
การจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดบางพลีน้อย ในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ