จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

     วันที่ 29 เม.ย.67 เวลา 17.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เข้าร่วมพิธี
     จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ