จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

      วันที่ 6 เมษายน 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นได้กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และแสดงออกถึงความจงรักรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ