จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567 จากนั้นประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อปีพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศ และเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ