จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีรัตนธรรมาราม
                 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
                  การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีรัตนธรรมาราม ให้มีความสวยงาม และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ