จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

                  วันที่ 13 มกราคม 2567 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งแจกของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผู้ปกครองพามาร่วมงาน คำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ของนายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ ได้แก่ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
                  ภายในบริเวณงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมออกร้านแจกอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน นอกจากนั้น ยังมีการเล่นเกมส์การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงจากเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด
การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรม ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ดีงามและสร้างสรรค์ ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ