จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2567

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ลด ละ เลิกอบายมุข เสริมสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ