จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรักและทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร นับแต่พุทธศักราช 2493 กล่าวได้ว่าบนผืนแผ่นดินไทยนี้ ไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์มิเคยเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเสียสละแม้ประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ และพระราชทานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพสกนิกรในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน สถาบันราชประชาสมาสัย โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพคุ้งบางกระเจ้าเป็นต้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ