จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทย ไปปากน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทย ไปปากน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทย ไปปากน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “พระสมุทราสัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ลงอ่าวไทย ไปปากน้ำ” บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงประเภทต่างๆ และการแสดงมหรสพบันเทิง

ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานลอยกระทงนั้น ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งกวดขันการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงและการจุดโคมลอย นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาลอยกระทงบริเวณริมเขื่อนด้วย โดยกระทงส่วนใหญ่ที่ประชาชนนำมาลอยจะทำจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย อาทิ กระทงที่ทำจากต้นกล้วยและใบตอง กระทงที่ทำจากเปลือกข้าวโพด กระทงที่ทำจากขนมปัง เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ