จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาลการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาลการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาลการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาลการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาลการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนุษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6.สถานบริการและสถานบันเทิง โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว และบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดในทันที ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วยกำลัง ดังนี้ 1.ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 2. ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ 4. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข บรรลุตามวัตถุประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ