จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายพุทธชาติ เชื้อไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง และบริเวณคลองสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิตชาวบางพลีในอดีต การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดขบวนเรือแห่หลวงพ่อโตทางน้ำ การแข่งขันเรือมาด การประกวดหนุ่มสาวรับบัว และการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของดีของอำเภอบางพลี

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลี ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2566 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่าง เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีต้องเลือนหายไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี ได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ