จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 50 คน โดยมี นายชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กกต.ส่วนกลาง ร่วมการเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ และวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้น เป็นไปอย่างถูกต้อง และทั่วถึงประชาชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมเสวนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ ให้เพื่อน ๆ ในหน่วยงาน ให้คนรอบข้าง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดรวม รวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ