จังหวัดสมุทรปราการ จัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในงาน “ตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย อาหารสำเร็จรูป สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าโอทอป

ปัจจุบันปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลต่อกาดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค ราคาประหยัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิดประจำวัน ในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าในการดำรงชีวิต รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดการใช้จ่าย การผลิต การจ้างงานและสร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ และเศรษฐกิจของประเทศ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ