จังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล” ภายใต้โครงการ One Sport One Province ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก(สถานตากอากาศบางปู) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่นกนางนวลอพยพเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณสถานตากอากาศบางปูจำนวนมาก ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล” ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สถานตากอากาศบางปู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสอบถาม รายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2707 6300
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ