จังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ