จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่นสาครตามฤกษ์ในเวลา 14.49 น.
      จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ไปตามถนนประโคนชัยเข้าตลาดปากน้ำถึงวัดพิชัยสงคราม ระยะทางประมาณ 500 เมตร จากนั้นเชิญข้นน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังภายในโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และจะประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 จากนั้นจะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
     สำหรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัด ที่ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสำคัญๆ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้ใช่น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดแหล่งนี้เพื่อจัดทำ
น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ