จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการด้วยพระปรีชาสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกระดับ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข และโครงการกำลังใจในพระดำริ ซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้งและเป็นเลิศในการนำพาประเทศไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ