จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ