จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรฯ

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรฯ

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรฯ

วันที่ 22 มกราคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี พระวชิรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งพิธีดังกล่าวชาวพุทธเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาว เป็นมงคลในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ