จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ