จังหวัดสมุทรปราการจัดแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

จังหวัดสมุทรปราการจัดแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

จังหวัดสมุทรปราการจัดแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล”

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมแข่งขัน “Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล” ภายใต้โครงการ One Sport One Province ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก(สถานตากอากาศบางปู) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่นกนางนวลอพยพเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณสถานตากอากาศบางปูจำนวนมาก ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดการแข่งขัน“Mini Marathon มินิ…บางปู ดูนกนางนวล” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ