จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้า

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้า

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้า

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ และกลุ่มทอผ้าจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล
โดยภายในพิธีได้มีการเชิญ ลายผ้าพระราชทาน“ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และแบบองค์ความรู้ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งได้มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผ้า ในการนำไปต่อยอด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป