จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้ร่วมงาน“เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน จากนั้นเป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายของดี ของอร่อย จากร้านค้าในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

จังหวัดสมุทรปราการ มีของดีที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนประเพณีอันน่าตื่นตาในช่วงเทศกาลสำคัญ วัดวาอาราม ประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้เป็นต้นทุนสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ของดี ของอร่อย ในแต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ ถือเป็นประตูบานสำคัญที่จะเชื้อเชิญ นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติเข้ามารู้จักจังหวัดสมุทรปราการ

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคต จึงได้กำหนดการจัดงาน “เที่ยวถิ่น กินอร่อย สมุทรปราการ” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมภายหลังจากการแพร่ระบาดของของโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการและร้านค้าในท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวงานที่บริเวณศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ แนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า หรือรถโดยสารธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือสม่ำเสมอ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ