จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการฉีดวัคซีน (Pizer) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีน เพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง โดยการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคชีน รวมถึงวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ได้แก่การจัดทำคลิปวีดีโอของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ปกครอง
เกิดความเข้าใจและได้แสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคนมากกว่าร้อยละ 85 โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรก จำนวน 35,820 โดส ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัดซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 994 คน