จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ ถนนเทพารักษ์ กม. 13 หน้าตลาดกุนธรบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี และ บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายอำเภอ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม
กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม เมื่อถึงทางแยกหรือทางข้ามทางม้าลาย “ต้องชะลอรถและหยุดรถให้คนข้าม”
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมาย เร่งปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน และให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัย