จังหวัดสมุทรปราการคุมเข้มตามมาตรการ 10 รสขม เพื่อลดอุบัติแหตุปีใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการคุมเข้มตามมาตรการ 10 รสขม เพื่อลดอุบัติแหตุปีใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการคุมเข้มตามมาตรการ 10 รสขม เพื่อลดอุบัติแหตุปีใหม่ 2567

      นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือมาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ,เมาสุรา ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่มีใบขับขี่ ,ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ขับรถย้อนศร ,แซงในที่คับขัน ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทางรถจักรยานยนต์ และอื่นๆ โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยแยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 279 ราย รองลงมาได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 173 ราย , ขับรถย้อนศร 65 ราย , เมาแล้วขับ 64 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 44 ราย , ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 36 ราย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 28 ราย ,ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ขณะขับรถ 22 ราย และแซงในที่คับขัน 19 ราย
     ทั้งนี้ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ยังฝากถึงพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ 2567 ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ