กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

     วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย Mr.Ibrahim Albarnawi เลขานุการเอก สถานเอกอัครทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเพื่ออำนวยพรและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
      การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ดังนั้นในเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 3 ล้านคน โดยในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ศ.(ฮิจเราะห์ศักราช) 1445) จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 7,738 คน โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 6 เที่ยวบิน รวมผู้เดินทาง 2,100 คน
       เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้การเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนตามหลักศาสนา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ