กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณชั้น 4 ประตู 9 อาคารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี อุปทูตซาอุดิอาระเบีย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเพื่ออำนวยพรและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ดังนั้นในเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 3 ล้านคน โดยในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ.(ฮิจเราะห์ศักราช) 1444) จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 11,947 คน โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 9 เที่ยวบิน รวมผู้เดินทาง 3,206 คน

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้การเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนตามหลักศาสนา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ