กกท.สมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สมุทรปราการเกมส์” และ เมืองปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

กกท.สมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สมุทรปราการเกมส์” และ เมืองปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

กกท.สมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สมุทรปราการเกมส์” และ เมืองปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สมุทรปราการเกมส์” และ “เมืองปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “เมืองปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันระดับชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดสมุทรปราการได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ทั้งสนามแข่งขัน ที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันในช่วงเวลา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ